Referenser

En referenslista

Strategi, struktur, texter etc, “- från ax till limpa”  (webbsidor, BitSim)

 Inlägg och texter (Webbsidor, Föreningen Turf i Stockholm)

More than 50 billion connected devices (Whitepaper)

RAN Evolution (Powerpoint)

Så fort går det med 4-djävlar-g …. (Referat, Ny teknik)

Ericssons hemliga mobil-lab (Intervju, SvD)

4G racet (Intervju, Mobile Business)

Ericsson får hjälp av EU (Referat, Computer Sweden)

  Operatören Tre väljer turbo 3g framför LTE (Referat, Ny Teknik)

Marknadsföring Bonanza 2019 (Trailer, Youtube)

  Den bitska lilla pirayan.. . (animering, roliga sidor)

Sportreferat (Texter, Fanzin turf24)

Program & Talarlista (Internetdagarna 2009)

Tillbaks till Jeanettes visitkort